Dlaczego warto wykonać badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych?


Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych są metodami diagnostycznymi, które pozwalają szybko i skutecznie wykryć nieprawidłowości występujące w funkcjonowaniu rozdzielni elektrycznej. Nie zdiagnozowane z wystarczającym wyprzedzeniem czasu, usterki dotyczące pracy rozdzielni elektrycznej, prowadzą do poważnych awarii, a w konsekwencji do znaczących strat na skutek np. przestoju pracy lub pożaru. Regularnie przeprowadzane badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych, pozwalają wykryć już niewielkie odchylenia dotyczące temperatury pracy w rozdzielni elektrycznej i na wczesnym etapie umożliwić rozpoczęcie prac mających zapobiec wystąpieniu poważnych konsekwencji awarii. Zaleca się, aby badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych wykonywać regularnie przynajmniej raz w roku. Działania te są również niezmiernie istotnym czynnikiem mogącym wpłynąć na proces rozpatrywania wniosku o odszkodowanie w przypadku wystąpienia szkody wywołanej niesprawnym działaniem rozdzielni. Jednym z warunków stawianym przez firmy ubezpieczeniowe jest wykazanie przeprowadzenia okresowego badania rozdzielni elektrycznych przez wykwalifikowaną zewnętrzną firmę.
Kolejnym argumentem mającym świadczyć o zasadności przeprowadzenia omawianej kontroli sprawności jest fakt, że badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych są metodami diagnostycznymi, które przeprowadza się podczas normalnej pracy instalacji elektrycznej oraz jej standardowym obciążeniu, co nie powoduje dodatkowych kosztów związanych z przestojem pracy.
Podsumowując badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych są nowoczesnymi, bezpiecznymi i efektywnymi metodami diagnostycznymi, które nie wymagają przerwania pracy instalacji, czyli nie narażają na dodatkowe koszty, a jednocześnie pozwalają na sprawne wykrycie anomalii w funkcjonowaniu rozdzielni, co w przypadku ich wykrycia umożliwia bezzwłoczne wprowadzenie działań naprawczych. Należy pamiętać również, że są to działania, którymi należy się wykazać w przypadku ubiegania się o odszkodowanie od ubezpieczyciela.